Potrebujete k svojmu podnikaniu firmu?

Chystáte sa pustiť do svojho dlho plánovaného biznis plánu, ale ste zatiaľ iba v štádiu, kedy ešte nemáte založenú firmu? Práve toto je určite jeden z tých najnáročnejších úkonov, teda z časového a byrokratického hľadiska. A z behania po úradoch vám žiaľ zatiaľ zisky plynúť nebudú. Budete to naopak vy, kto okrem investovaného času bude musieť v prípade zakladania obchodnej spoločnosti investovať napríklad do splatenia jej základného imania.

Zamyslená žena pri počítači

Hoci vieme, že ak chce podnikateľ získať nejakú firmu alebo obchodnú spoločnosť, jej založenie je len jedna možnosť. Druhou možnosťou je fakt, že ju môže kúpiť. Teda hotovú, založenú a pripravenú na štart podnikania po tom, ako sa na neho prevedie jej obchodný podiel a podá sa návrh na zápis zmeny do Obchodného registra (čo príde v platnosť do pár dní).

Predaj sro s dph sa dá využiť práve k tomuto účelu. Stretávame sa tu s novozaloženými ready – made s.r.o. alebo so spoločnosťami s ručením obmedzeným s históriou. V každom prípade vravíme o hotových, to jest založených firmách a o spôsobe, ako sa dá podnikanie rozbehnúť rýchlejšie. Ušetríte mesiace svojho času, ktorý by ste v opačnom prípade venovali zakladaniu novej firmy.

  • V každom prípade tu vravíme o rýchlej a v rámci možností po byrokratickej stránke najjednoduchšej ceste, ako sa dá získať firma a s touto v čo najkratšom čase rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity.

Podnikateľ pije kávu

Prevažne po tomto riešení siahajú skúsení podnikatelia, ktorí vidia príležitosť pre začatie podnikania so spoločnosťou s ručením obmedzeným a z vlastných skúseností vedia, že kým by túto založili, prichádzali by o drahocenný čas. Záujemcami však môžu byť potom aj začínajúci podnikatelia, ktorí sa chcú vyhnúť náročným postupom zakladania a investujú svoje financie radšej do kúpy založenej firmy určenej na predaj.

A ako odznelo, vyberať si môžu medzi tými s históriou alebo naopak novozaloženými ready – made.