Práca v laboratóriách

Aj vy ste obľubovali v škole rôzne predmety, kde ste vykonávali pokusy s rôznymi materiálmi? Používali ste pri práci rôzne ochranné prostriedky a aj skúmavky? Takáto práca je veľmi náročná na presnosť. Nemôžu sa vám triasť ruky. Pri jemných skúmavkách by sa vám skúmavky mohli rozbiť alebo prasknúť. Laboranti sú veľmi vyštudovaní ľudia. Robia svoju prácu naozaj poctivo. Používajú pri tom rôzne ochranné pomôcky, napríklad aj taký dlhý plášť. Práca v laboratóriách musí byť presná. Jednotlivé materiály sa nesmú medzi sebou zašpiniť alebo zliať.

pokus

Pri práci v laboratóriách sa pracuje veľmi pomaly a s presnosťou. O všetkých pokusoch musíte mať zavedenú aj potrebnú dokumentáciu. Veľakrát pracujete aj s počítačom. Na počítači si zaznamenávate jednotlivé výsledky vašich pokusov.
Takáto práca nemôže obsahovať ani baktérie. Práve kvôli tomu vždy musíte vykonávať pokus v ochranných rukaviciach. Na rukách totižto mávame najviac baktérii, ktoré by sa do pokusu mohli dostať a už by ste nedostali výsledky, ktoré očakávate.

Na školách sa učíme rôzne predmety, kde sa vykonávajú aj takéto pokusy. Zvyčajne je to fyzika, chémia, ale napríklad aj taká prírodoveda. Mladší žiaci preberajú rôzne pokusy práve na prírodovede. Učia sa o vode, prírode, piesku, počasí, teploty a iné podobné veci, čo sa týka vedy. V neskorších ročníkov na druhom stupni základných škôl alebo aj na gymnáziách sa učia deti fyziku a chémiu. Tam robia pokusy skoro zakaždým. Sú to väčšinou veľmi jednoduché pokusy, aby to zvládli aj menšie deti. Musia byť pri pokusoch naozaj veľmi opatrné.

skúmavky

Niekedy vedcom trvá aj niekoľko desiatok rokov, kým vyvinú nejaký protiliek alebo výsledok ich výskumu. Na vedu sa prispieva mnoho peňazí zo štátneho rozpočtu. Skúmajú rôzne poznatky a zapisujú si výsledky týchto pokusov. Je to veľmi náročná práca, pri ktorej potrebujete aj potrebné vysokoškolské vzdelanie.