Získanie energetického certifikátu

Každá budova alebo objekt musí spĺňať prísne bezpečnostné predpisy. Pri stavbe potrebujete získať aj energetickú certifikáciu budov https://www.certifikaciabudovy.sk/energeticky-certifikat/, ktoré sa chystáte postaviť. Pred začatím každej stavby musíte vybaviť veľmi veľa dokumentov a administratívy na rôznych úradov. Behanie po úradoch nemá nikto rád, no je nutné to vykonať, aby ste svoju budovu mohli začať realizovať. Len so všetkými platnými dokumentami môžete začať svoju stavbu stavať. Na stavanie si potrebujete objednať aj rôzne stavebné spoločnosti, ktoré vám s vašou stavbou veľmi ochotne pomôžu. Pracovníci sa môžu pustiť do svojej práce až po zdokumentovaní všetkých náležitostí, ktoré musíte mať.

energetické kategórie

Budovy alebo objekty by mali spĺňať aj rôzne energetické potrebné veci. Vyhotovenie a získanie energetického certifikátu na práve vašu budovu je uvedené aj v zákone. Dôležité je splnenie všetkých podmienok, ktoré má vaša budova mať. Nemôžete si len tak postaviť nejakú budovu a potom riešiť potrebné dokumenty. Dokumenty musíte mať schválené vopred. Aby ste mohli získať certifikát, musíte spĺňať aspoň jednu kategóriu zo zákona o energetických certifikátov.

Každá stavba predstavuje množstvo papierovačiek a chodenia na rôzne úrady. Potrebujete stavebné povolenia, rôzne potrebné certifikáty, aby ste svoj projekt mohli úspešne dokončiť a skolaudovať. Skolaudovanie budovy znamená mať všetky dokumenty overené a správne vyhotovené. Každý úrad má na jednotlivý úkon minimálne šesťdesiat dní. Musí ho vyhotoviť, schváliť a odkonzultovať aj s inými pracovníkmi a špecialistami, ktorí to majú dokonale preštudované a venujú sa tomu.

projekt domu

Energetický certifikát je možné po dokonalej obhliadke budovy špecialistom. Poznáme rôzne energetické triedy, do ktorých by mala vaša budova patriť. Jednotlivé triedy sa rozdeľujú podľa písmen v abecede. Kategória A, B, C, D, E, F a G. Ak patríte do kategórie A, máte vynikajúci energetický dom s úsporou množstva peňazí pri jeho používaní.